Huisarts in Opleiding Bart Goutier (per 1 sep’19)

Per 1 september 2019 hebben wij weer een nieuwe huisarts-in-opleiding (AIOS), te weten Dhr. B. Goutier. Meer informatie over hem volgt.

Drs. B. Goutier is een derde-jaars AIOS. Dwz dat hij arts is, en na dit laatste opleidingsjaar zijn specialisatie als huisarts zal afronden. Goutier werkt onder supervisie van de artsen Weusten, Van der Geest en Van Poppel, maar ziet na verloop van tijd ook eigen patiënten. Die worden nabesproken met de opleiders.

Wij gaan ervan uit dat u zelf aangeeft door welke arts u op het spreekuur gezien wil worden. Gedurende de jaren dat er een huisarts-in-opleiding is, is onze ervaring dat mensen hier positief tegenover staan. Mocht dat om welke reden dan ook niet zo zijn, geeft u dat dan svp aan. Wij hebben er vertrouwen in dat wij met Bart een plezierige en kundige collega in huis hebben gehaald.

Comments are closed.