Leo Weusten (1964) is huisarts sinds 1994, en in 2000 als praktijkhouder toegetreden tot De Linde.

Aanvankelijk heeft Weusten in vele praktijken waargenomen, onder meer in het Limburgse, waar hij woonde van 1994 tot 2002.

Weusten heeft in de beginjaren van zijn medische loopbaan op veel terreinen ervaring opgedaan. Zo heeft hij in Limburg in het ziekenhuis gewerkt voor de interne geneeskunde, orthopedie en cardiologie en ook diverse jaren als consultatiebureau-arts gewerkt met baby’s en peuters. Ook heeft hij de toenmalige opleiding gedaan voor Arts voor mensen met een Verstandelijke handicap, waarnaast hij ook bijna 4 jaar werkte in een instelling voor dezelfde doelgroep (St. Joseph te Heel).

Sinds 2002 verricht hij avond-, nacht- en weekenddiensten voor ‘Medtzorg‘. Dit werk houdt in dat hij (daarvoor specifiek geschoold) avond-, nacht- en weekenddiensten verricht, voornamelijk in verpleeghuizen, maar ook op politiebureaus (arrestantenzorg), in detentiecentra en psychiatrische instellingen. Ook het behandelen van zedendelicten behoort tot dit werk. 

Van 2004 tot 2007 was Weusten bestuurslid van de WDH, de onafhankelijke nascholingsvereniging van de regio. Hij organiseerde in dat kader onder meer een weekcursus in Turkije (2007 en geprolongeerd in 2008), met als speerpunt de uitwisseling tussen Nederlandse en Turkse artsen.

Tussen 2005 en 2011 was hij als Medisch Coördinator bezig met het ontwikkelen van zgn. transmurale richtlijnen. Deze beogen een bijdrage te leveren aan een betere samenwerking tussen huisarts en specialist in de regio Amersfoort, Soest e.o.. Enkele van de zogenaamde  ‘Regionale Werkafspraken’ zijn daarvan het resultaat.

In de dagelijkse praktijk heeft Weusten veel plezier in het huisartsenvak in de breedste zin van het woord. Maar hij heeft speciale affiniteit met de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase). Sinds 2016 is hij voorzitter van zowel de Soester Elzis werkgroep Palliatieve Zorg en als van de zgn. Patz groep Soest. Terminale patiënten worden met collega huisartsen en thuisverpleegkundigen besproken, teneinde de zorg en samenwerking rond de ongeneeslijk zieke patiënt te optimaliseren.  

Sinds 2008 voert Weusten sterilisaties bij mannen uit in praktijk de Linde. ‘Het is een ingreep waar soms lacherig over gedaan wordt, maar die niettemin serieus genomen moet worden’ zegt hij. Zie ook: info over sterilisaties bij mannen.

Dokter Weusten is ook geregistreerd SCEN-arts. SCEN staat voor ‘Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland’. Het is enorm boeiend om met patiënten en collega’s over zulke existentiële onderwerpen te praten.

Vrije tijd besteedt Weusten graag met en aan zijn familie. Hij heeft drie kinderen (2000, 2004 en 2006) en is getrouwd met Ayse Demir. Een Turkse, die als klinisch chemicus werkzaam is in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort.  Hobby’s van Weusten zijn – naast zijn vak –  wielrennen en hardlopen. Ook speelt hij graag piano.