L.J.M.M. Weusten

Dkt. L.J.M.M.Weusten

Leo Weusten (1964) is huisarts sinds 1994.

Aanvankelijk heeft hij in vele praktijken waargenomen, onder meer in het Limburgse, waar hij woonde van 1994 tot 2002.

Weusten heeft in de beginjaren van zijn medische loopbaan op veel terreinen ervaring opgedaan. Zo heeft hij in Limburg in het ziekenhuis gewerkt voor de interne geneeskunde, orthopedie en cardiologie en ook diverse jaren als consultatiebureau-arts gewerkt met baby’s en peuters. Ook heeft hij de toenmalige opleiding gedaan voor Arts voor mensen met een Verstandelijke handicap, waarnaast hij ook een periode lang werkte in een instelling voor dezelfde doelgroep (Heel).

Sinds 2002 verricht hij diensten voor de FMMU (Forensische Medische Maatschap Utrecht). Dit houdt in dat hij (daarvoor specifiek geschoold) avond-, nacht- en weekenddiensten verricht in detentiecentra, politiebureaus (arrestantenzorg) en psychiatrische instellingen. Ook het behandelen van zedendelicten behoort tot dit werk. Sinds 2010 zijn daar ook nog verpleeghuizen bij gekomen. Weusten betekent graag iets voor deze kwetsbare patiëntengroep, de verpleeghuispatienten.

Van 2004 tot 2007 was Weusten bestuurslid van de WDH, de onafhankelijke nascholingsvereniging van de regio. Hij organiseerde in dat kader onder meer een weekcursus in Turkije (2007 en geprolongeerd in 2008), met als speerpunt de uitwisseling tussen Nederlandse en Turkse artsen.

Tussen 2005 en 2011 was hij als Medisch Coördinator bezig met het ontwikkelen van zgn. transmurale richtlijnen. Deze beogen een bijdrage te leveren aan een betere samenwerking tussen huisarts en specialist in de regio Amersfoort, Soest e.o.. De zogenaamde ‘Regionale Werkafspraken’ zijn daarvan het resultaat.

In de dagelijkse praktijk heeft Weusten veel plezier in het vak en alle extra’s die het vak –  mede dankzij de voortschrijdende technologie – tegenwoordig te bieden heeft. Zo kan de patiënt op de praktijk ECG’s (hartfilmpjes) en spirometrieën (longfunctietests) laten verrichten. Je moet wat betreft de interpretatie van deze onderzoeken wel je bekwaamheid en bevoegdheid goed bijhouden. De praktijkondersteuner neemt bv in de longzorg steeds meer taken over van de arts. Weusten: ‘Soms moet je oppassen dat je zelf door deze taakverschuiving de routine van weleer verliest. Veelvuldig nascholen is dus een must en houdt je scherp’.

Sinds 2007 voert Weusten sterilisaties bij mannen uit in praktijk de Linde. ‘Het is een ingreep waar soms lacherig over gedaan wordt, maar die niettemin serieus genomen moet worden’ zegt hij. Zie ook: vasectomie-folder-nov2016

Dokter Weusten is ook geregistreerd SCEN-arts. SCEN staat voor ‘Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland’. Het is enorm boeiend om met mensen over zulke existentiële onderwerpen te praten.

Ook met de palliatieve zorg heeft Weusten de nodige affiniteit. Sinds 2016 maakt hij deel uit van twee werkgroepen palliatieve zorg.

In zijn vrije tijd besteedt hij veel aandacht aan zijn familie. Hij heeft 3 kinderen (2000, 2004, 2006) en een Turkse echtgenote die als klinisch chemicus werkzaam is in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Hobby’s van Weusten zijn – naast zijn vak –  wielrennen en hardlopen. Ook speelt hij graag piano.

Comments are closed.