De controles bij mensen met astma of chronische obstructieve longziekte (COPD, ofwel rokerslongen) worden uitgevoerd door mw. Post.
Zij vraagt na of er klachten zijn, controleert de techniek van het inhaleren van de pufjes en kan een spirometrie (blaastest) afnemen.
In principe wordt aan ieder die inhalatiemedicjnen (pufjes) gebruikt, aanbevolen zich jaarlijks te laten controleren.
Tevens wordt u opgeroepen voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Ook voor deze controles geldt dat dit steeds in samenspraak met de huisarts gebeurt.