Om te zorgen dat wij u goed van dienst kunnen zijn en op tijd kunnen helpen, willen wij u attent maken op de volgende punten.

Organisatie van het spreekuur:
Voor elk spreekuurconsult wordt in principe 10 minuten gepland. Hierin kunt u één klacht of twee korte vragen bespreken. Hebt u meerdere klachten te bespreken, vraagt u dan aub om dubbele tijd (20 minuten). Dit is ook plezierig als u een gesprek wilt voeren over een persoonlijk onderwerp, zodat we echt tijd kunnen nemen om goed naar u te luisteren.

Wij stellen het op prijs als u zelf meedenkt over uw klacht. U kunt zich voorbereiden op een spreekuurconsult door zich van te voren een aantal vragen te stellen. Hoelang bestaat uw klacht al? Wat heeft u zelf al geprobeerd om de klacht over te laten gaan? Welke gedachten heeft u over uw eigen klacht, denkt u bijvoorbeeld dat er iets heel ernstigs achter zit? Of wilt u een verwijzing naar een specialist of naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut. (Overigens is voor een behandeling door de fysiotherapeut sinds enige tijd geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig).

Komt u met meerdere familieleden op het spreekuur, maakt u dan voor ieder een aparte afspraak. Als u gebruik wilt maken van een tolk via de tolkentelefoon dient u dit bij het maken van de afspraak aan te geven (dit is raadzaam als u de Nederlandse taal niet goed spreekt). In dat geval plannen wij ook 20 minuten en wordt de tolk gereserveerd.

De assistente zal u altijd vragen waarvoor u komt. Dit doen wij om het spreekuur goed te kunnen plannen. U bent niet verplicht deze vraag te beantwoorden. Onze assistentes hebben (vanzelfsprekend) net als de huisartsen een geheimhoudingsplicht.

Wilt u een vaste arts?
Maak dat svp duidelijk bij het maken van een afspraak! Als u het plezierig vindt om steeds bij dezelfde arts te komen, dan willen wij u graag ter wille zijn. Omdat alle artsen in de praktijk parttime werken is het wel nodig dat u ruim tevoren belt voor een afspraak. Omdat er meerdere artsen part time werken in De Linde is het niet altijd te realiseren dat u altijd dezelfde dokter treft. Een vaste huisarts heeft vaak inderdaad meerwaarde. Maar de praktijk leert ook dat het niet altijd nadelig is om af en toe een andere arts te zien. Een frisse blik kan immers nooit kwaad…

Mocht u een klacht hebben waarmee u niet lang kunt of wilt wachten, dan kunnen wij in overleg met u kijken bij welke arts u het snelst terecht kunt. Voor spoedafspraken kunnen wij helaas niet altijd rekening houden met uw voorkeur qua huisarts. Komt u voor eenzelfde klacht nog een keer bij de huisarts terug, kies dan altijd voor een afspraak bij de huisarts die u ook de eerste keer geholpen heeft. Dat voorkomt dubbel werk.