Werkwijze spreekuur

Om te zorgen dat wij u goed van dienst kunnen zijn en op tijd kunnen helpen, willen wij u attent maken op de volgende punten.

Organisatie van het spreekuur:
Voor elk spreekuurconsult wordt in principe 10 minuten gepland. Hierin kunt u één klacht of twee korte vragen bespreken. Hebt u meerdere klachten te bespreken, vraagt u dan aub om dubbele tijd (20 minuten). Dit is ook plezierig als u een gesprek wilt voeren over een persoonlijk onderwerp, zodat we echt tijd kunnen nemen om goed naar u te luisteren.

Wij stellen het op prijs als u zelf meedenkt over uw klacht. U kunt zich voorbereiden op een spreekuurconsult door zich van te voren een aantal vragen te stellen. Hoelang bestaat uw klacht al? Wat heeft u zelf al geprobeerd om de klacht over te laten gaan? Welke gedachten heeft u over uw eigen klacht, denkt u bijvoorbeeld dat er iets heel ernstigs achter zit? Of wilt u een verwijzing naar een specialist of naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut. (Overigens is voor een behandeling door de fysiotherapeut sinds enige tijd geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig).

Komt u met meerdere familieleden op het spreekuur, maakt u dan voor ieder een aparte afspraak. Als u gebruik wilt maken van een tolk via de tolkentelefoon dient u dit bij het maken van de afspraak aan te geven (dit is raadzaam als u de Nederlandse taal niet goed spreekt). In dat geval plannen wij ook 20 minuten en wordt de tolk gereserveerd.

De assistente zal u altijd vragen waarvoor u komt. Dit doen wij om het spreekuur goed te kunnen plannen. U bent niet verplicht deze vraag te beantwoorden. Onze assistentes hebben (vanzelfsprekend) net als de huisartsen een geheimhoudingsplicht.

Wilt u een vaste arts? Dat kan!
Als u het plezierig vindt om steeds bij dezelfde arts te komen, dan willen wij u graag terwille zijn. Omdat alle artsen in de praktijk part-time werken is het wel nodig dat u ruim tevoren belt voor een afspraak.

Mocht u een klacht hebben waarmee u niet lang kunt of wilt wachten, dan kunnen wij in overleg met u kijken bij welke arts u het snelst terecht kunt. Voor spoedafspraken kunnen wij helaas niet altijd rekening houden met uw voorkeur qua huisarts. Komt u voor eenzelfde klacht nog een keer bij de huisarts terug, kies dan altijd voor een afspraak bij de huisarts die u ook de eerste keer geholpen heeft. Dat voorkomt dubbel werk.

Comments are closed.