Criteria deelname wetenschappelijk onderzoek:

In huisartsenpraktijk De Linde wordt deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierbij moet voldaan zijn aan de volgende criteria:
– het onderzoek moet antwoord geven op een relevante (huisarts)geneeskundige vraag
– de patienten mogen door het onderzoek geen schade ondervinden.
– de belasting voor de dagelijkse gang van zaken mag niet zo groot zijn dat de continuiteit van zorg of de algemene gunstige gang van zaken in de praktijk erdoor verstoord wordt.
– het onderzoek moet voldoen aan medisch ethische vereisten. Dit kan blijken uit goedkeuring door een medisch ethische commissie of uit een goed reglement inclusief informed consent.
– de onderzoekers moeten vertrouwen genieten van de praktijkhouders.

Als u zich inschrijft in onze praktijk, neemt u dan kennis van bovenstaande. Indien u bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken. Als u bovenstaande punten onderschrijft hoeft u niets te doen. Reeds ingeschreven patienten zijn op de hoogte gebracht middels een persoonlijk geadresseerde brief en in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken.