In onze praktijk bieden wij stageplaatsen voor diverse functies.
Zo werkt er in de praktijk een huisarts-in-opleiding (aios).
Hij of zij is een bevoegde arts, die zelfstandig spreekuur doet en visites rijdt.
De aios overlegt met de huisartstopleider.
De aios werkt over het algemeen een jaar mee in onze praktijk.
Een enkele keer kan u ook een co-assistent treffen, dit is een arts-in-opleiding, die een huisartsenstage volgt.

Ook Carla Post, onze POH, heeft een enkele keer een stagiaire.

In het kader van de opleiding worden opnames gemaakt met de videocamera, dit ter bevordering van het leerproces. Heeft u hier bezwaar tegen, meldt u dit dan alstublieft,dan houden wij daar (vanzelfsprekend) rekening mee.

Het is ons al vaak gebleken dat onze patiënten zich zeer vriendelijk opstellen jegens de opleidelingen. Hartelijk dank hiervoor, uw bijdrage aan het onderwijs wordt zeer op prijs gesteld!