Binnen huisartsenpraktijk ‘De Linde’ bieden wij naast somatische (lichamelijke) zorg ook geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De geestelijke gezondheidszorg heeft als doel patiënten te helpen als zij last ervaren van psychische klachten. Dit zijn bijvoorbeeld angstklachten, somberheid en overbelasting. 

Binnen onze huisartsenpraktijk werken twee praktijkondersteuners huisartsen GGZ , afgekort POH-GGZ. Er is een POH-GGZ die gericht is op volwassenen met psychische klachten, en ook een POH-GGZ die gespecialiseerd is in het werken met kinderen en jongeren. De medewerkers van de huisartsenpraktijk kunnen u adviseren een afspraak te maken met de POH-GGZ.

De taak van de POH-GGZ is om samen met de patiënt te inventariseren welke klachten er zijn, en welke hulp daarvoor geschikt is. Daarbij zijn verschillende opties mogelijk, zoals gesprekken met de POH-GGZ of bijv. een doorverwijzing naar een psycholoog. Dit hangt af van de ernst van de klachten, maar ook uw eigen wensen als patiënt worden daarin meegewogen.

Vanuit de praktijk zijn wij aangesloten bij Huisartsen Eemland. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat wij psychologen en psychiaters uit de regio kunnen consulteren (een vraag stellen). Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over medicatiegebruik bij psychische klachten of een juiste plek om een patiënt naar door te verwijzen. Daarnaast werken we met E-Health via Huisartsen Eemland. E-Health staat voor online hulpverlening bij psychische klachten. Daarvoor gebruiken we de programma’s VitalHealth en Minddistrict. Deze programma’s zijn uiteraard ingericht volgens de laatste richtlijnen omtrent uw privacy, de wet AVG.  

Een eerste afspraak bij de POH-GGZ bestaat uit kennismaking, uitleg over de taken van de POH-GGZ en vervolgens een gesprek over de klachten. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim. De POH-GGZ werkt vanuit de huisartsenpraktijk en de onkosten worden net als gewone huisartsenzorg volledig vergoed.