Geestelijke gezondheidszorg binnen De Linde

Geestelijke gezondheidszorg binnen de huisartsenpraktijk

Binnen huisartsenpraktijk ‘de Linde’ bieden wij naast somatische (lichamelijke) zorg ook geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanuit oogpunt van doelmatigheid wordt dit steeds meer bij de huisartsen neergelegd. Hiervoor bieden de verzekeringen ook extra gelden aan de huisartsen, bijvoorbeeld voor het in dienst nemen van een verpleegkundige die GGZ taken doet (POH-GGZ). Daarnaast stimuleert de verzekering dat de huisarts makkelijk vragen kan stellen aan een specialist (consultatie). Ook komt er steeds meer ruimte voor ehealth, dat wil zeggen dat wij via electronisch contact (bv. email) geestelijke hulp kunnen bieden.

Om al deze taken waar te maken, en ook om aan de verzekeringen te kunnen verantwoorden wat wij met die extra gelden doen, gaan wij vanaf 1 mei 2014 gebruik maken van ZorgIQ. Dit is een informatiesysteem, waarin wij de gegevens met betrekking tot uw behandeling kunnen opslaan. Wij kunnen dan ook via email contact met u onderhouden (nooit voor spoedgevallen, daarvoor moet u bellen!!) Natuurlijk is dit systeem optimaal beveiligd, ten slotte zijn uw gegevens vertrouwelijk! Ook kunnen wij via dit systeem communiceren met de specialisten op geestelijk terrein (denk aan psychiater, psycholoog, verslavingsarts etc) om ons advies te geven hoe wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. Een voorbeeld van een dergelijke vraag aan een specialist zou kunnen zijn: moeten wij deze patient aanraden om antidepressiva te gaan gebruiken? Is de dosering die hij of zij nu heeft ideaal? etc.etc. 

Wat betekent dat concreet voor u?

Als uw huisarts u aanraadt om voor geestelijke hulp naar een van onze POH’s-GGZ, Mw. Anja Elberse of Mw Suzan Bruns te gaan, zal er voor u een account worden aangemaakt in ZorgIQ. Hiervoor heeft de assistente uw emailadres nodig. U krijgt dan via email een verzoek om een wachtwoord aan te maken. Desgewenst kan de huisarts of de POH-GGZ u ook een electronische vragenlijst sturen, die u thuis achter de computer kunt invullen en electronisch terug stuurt.

Uw gegevens betreffende de behandeling worden in ZorgIQ geregistreerd en een samenvatting hiervan komt in uw dossier in de praktijk. Uw gegevens zijn goed beveiligd en komen niet ter inzage aan uw zorgverzekeraar. Wel zijn wij verplicht de zwaarte van de benodigde zorg te registreren, dit gegeven gaat wel naar de verzekeraars. 

Mocht u hierover vragen hebben, dan zullen wij die proberen te beantwoorden.  

Comments are closed.