Het Internet biedt een schat aan medische informatie. Sommige sites zijn meer geschikt dan andere. Er komen veel mensen op het spreekuur die juist door informatie erg bezorgd zijn gemaakt, terwijl de klachten niets met de door hen gevonden aandoeningen te maken hebben.

Het is uitstekend als u vooraf aan een spreekuurbezoek uw klacht opzoekt. Wij moedigen dat zelfs aan. Het is wel aan te raden om u vooral te laten leiden door websites van bijvoorbeeld specialisten verenigingen, ziekenhuizen en de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap, bijv www.thuisarts.nl ). Dan weet u dat de informatie in ieder geval kritisch is bekeken en vermijdt u de minder goed onderbouwde verhalen…