HERHAALRECEPTEN kunt u aanvragen:

Het aanvragen van herhaalrecepten is per 1-7-21 veranderd!  Klik voor meer informatie hier: Herhaalrecepten per 01-07-2021

Internet
Klik hier om een herhaalrecept via internet aan te vragen.

De telefonische herhaalreceptenlijn is vervallen miv 1-7-21 !

CHRONISCHE MEDICATIE

Vele patiënten, vooral oudere mensen, gebruiken jaar in jaar uit dagelijks medicatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met schildklierproblemen, mensen met hartproblemen of longziekten en mensen met een hoge bloeddruk. Over het algemeen krijgt u bij het starten van de medicatie een advies wanneer u weer op controle moet komen. In dit bericht leest u hier meer over.

Voor mensen die medicatie gebruiken voor de bloeddruk, voor bloedverdunning na hartinfarct of beroerte en voor de schildklier geldt dat wij u minimaal één keer per jaar op het spreekuur willen zien voor controle. Hetzelfde geldt voor vrouwen die hormonen gebruiken om overgangsklachten te bestrijden.

Vrouwen boven de 40 jaar die de pil gebruiken en roken zien wij graag op het spreekuur om het risico op thrombose te bespreken.

Slaapmiddelen zijn goede hulpmiddelen als u door zorgen of anderszins een periode slecht slaapt.  Echter,  bij chronisch gebruik geven ze verslaving of gewenning en bovendien spierzwakte (valgevaar) overdag. Voor alle gebruikers van slaapmiddelen geldt dat wij u graag adviseren ten aanzien van (minderen van) gebruik. Via onze praktijkondersteuner Ivo Schouten kunnen wij u ook aanmelden voor een slaaptraining.

Anti-depressiva moeten ook minimaal jaarlijks gecontroleerd worden. Als mensen na een zware depressieve periode een stabiele fase bereiken waarin het goed gaat worden deze controles nogal eens vergeten.

Door verscherpte regelgeving is het voor ons niet meer toegestaan recepten voor methotrexaat (een middel dat wordt voorgeschreven door de reumatoloog of internist voor mensen met ernstige ontstekingen) voor u te verlengen. Bespreekt u s.v.p. met uw specialist hoe u de herhaalrecepten (en bijbehorende controles) krijgt.

Een vraag over chronische medicatie vereist goede aandacht van uw huisarts, wij stellen het op prijs als u hiervoor een consult afspreekt. Het als een klein vraagje neerleggen tijdens een consult voor een ander probleem raden wij u af.

Heeft u vragen over bovengenoemde of andere chronische medicatie, of weet u niet meer precies wat het advies was ten aanzien van de benodigde controles, raadpleegt u dan onze praktijkassistente. Ook kunt u op veel vragen antwoord vinden op www.thuisarts.nl.