Praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ), Mw. S.Bruns en Mw. A. Elberse


Mijn naam is Suzan Bruns en ik werk op de maandag als POH-GGZ bij de Linde. Als Praktijkondersteuner GGZ ben ik er voor de patienten met psychische klachten.

Binnen de praktijk werk ik met volwassenen maar ook juist graag met kinderen en jongeren vanwege mijn achtergrond als Orthopedagoog. Mijn werk bestaat uit het begeleiden en behandelen van verschillende psychische problemen zoals (specifieke) angst, somberheid en burn-out klachten. Ook problemen in relaties en omgaan met moeilijke gebeurtenissen zijn een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Naast behandeling van psychische klachten is het ook mijn taak samen met de patient een inschatting te maken of het nodig is om door te verwijzen. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik Orthopedagogiek gestudeerd. Daarna heb ik een uitgebreide cursus Cognitieve Gedragstherapie voor volwassenen gevolgd. Vervolgens nog specifiek de opleiding POH-GGZ om mijn huidige functie goed uit te kunnen voeren. Cognitieve Gedragstherapie gebruik ik vaak in de gesprekken met patienten. Welke negatieve gedachtes spelen een rol bij het ontstaan van psychische klachten. En hoe kun je dit veranderen?

Voor afspraken en informatie kunt u terecht bij de assistentes in De Linde. De kosten worden vergoed vanuit de basis zorg. Het gaat dus niet ten koste van uw eigen risico en u hoeft dus niet bij te betalen. 

Mw. Anja Elberse, POH GGZ

Mijn naam is Anja Elbersen.  Ik werk sinds 2014 als POH GGZ in diverse huisartsenpraktijken en sinds november’19 ook bij de Linde.  Ik 1993 heb ik mijn diploma HBO maatschappelijk werk afgerond.  Ik ben werkzaam geweest bij GGZ centraal waar ik zowel behandelingen heb uitgevoerd als cursussen gegeven voor mensen waarbij hun naasten kampen met psychische klachten. Inmiddels heb ik ruim 25 jaar brede ervaring wat goed van pas komt in de functie van POH GGZ. 

Mijn taken bestaan uit het verhelderen van de hulpvraag en samen met de patiënt daar een passend antwoord op te vinden. 
Dat kan bestaan uit een aantal gesprekken of in overleg besluiten dat een verwijzing wenselijk is. 

Comments are closed.