Als bij u een hart- en vaatziekte, een verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterol is vastgesteld is
het van belang jaarlijks op het spreekuur te komen.
Wij bespreken tijdens deze controle uw leefgewoonten, de medicatie, controleren de bloeddruk en
nemen de laboratoriumuitslagen met u door.
Carla, onze praktijkondersteuner, zal u doorgaans jaarlijks hiervoor oproepen, u kunt het
laboratoriumformulier aanvragen via Mijngezondheid.net (inloggen met DigiD) of telefonisch. Indien
nodig kunt u een urinepotje op de praktijk komen halen.
Voor het spreekuur wordt 30 minuten ingepland.