Kraamvisites

Vraag
Komt de huisarts altijd op kraamvisite?

Antwoord
Als u zwanger bent, kunt u zich voor begeleiding van zwangerschap en kraambed wenden tot de verloskundigen in Soest. Natuurlijk bent u ook altijd welkom op het spreekuur van de huisarts, als u vragen heeft over uw zwangerschap of begeleiding daarbij wilt.

Na de bevalling ontvangen wij van hen, of eventueel van het ziekenhuis waar u bevallen bent, een bevallingsbericht. Ook stellen wij een geboortekaartje op prijs.

In principe wordt u na de bevalling gebeld door de praktijkassistente met de vraag of u het op prijs stelt als een van de huisartsen een kraamvisite aflegt. Deze wordt dan gepland in samenspraak met u. Deze visites vallen onder het basiszorgpakket van uw ziektekostenverzekeraar.

Comments are closed.