Vraag
Komt de huisarts altijd op kraamvisite?

Antwoord
Als u zwanger bent, kunt u zich voor begeleiding van zwangerschap en kraambed wenden tot de verloskundigen in Soest. Natuurlijk bent u ook altijd welkom op het spreekuur van de huisarts, als u vragen heeft over uw zwangerschap of begeleiding daarbij wilt.

Na de bevalling ontvangen wij van hen, of eventueel van het ziekenhuis waar u bevallen bent, een bevallingsbericht. Ook stellen wij een geboortekaartje op prijs.