Vraag
Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Antwoord
In huisartsenpraktijk “de Linde” streven wij na uw huisartsenzorg te bieden volgens de geldende richtlijnen en met aandacht voor uw hulpvraag en persoonlijke situatie.
Toch kan het altijd zijn dat u niet tevreden bent. Huisartsenwerk is mensenwerk en fouten maken overkomt ons allen. Of het kan zijn dat u een andere behandeling of antwoord hebt gekregen dan u had verwacht of gehoopt.

In alle gevallen waarin u ontevreden bent vragen wij u dit bij de medewerker over wie u niet tevreden bent te melden. Vindt u het moeilijk om het bij de betreffende medewerker te melden, spreek dan één der praktijkhouders (dokter Van der Geest of dokter Weusten) aan. Wij kunnen dan kijken waarom u ontevreden bent en proberen het probleem op te lossen.

Komen we er gezamenlijk niet uit, dan kunt u zich melden tot de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) .

Wilt u wisselen van huisarts, omdat u niet tevreden bent over onze praktijk, dan kan dat binnen Soest in principe altijd geregeld worden. Ook in dit geval geldt dat wij graag horen waarom u ontevreden bent of wat u graag anders had gezien. Voordat u zich kunt laten overschrijven, adviseren wij u een kennismakingsgesprek aan te vragen met de nieuwe huisarts van uw keuze. Als u wisselt van huisarts moet u altijd uw zorgverzekeraar hiervan op de hoogte stellen.