Bloeddruk en Hart & Vaatziekten (CVRM)

Bloeddruk en Hart & Vaatziekten (CVRM)

Er is iets veranderd  in onze zorgverlening aan mensen met een  hart- of vaataandoening of als u bekend bent met verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterol, waarvoor u medicatie neemt. U krijgt per post (of ontving reeds) een uitnodiging van onze praktijkondersteuner Mw Carla Post voor een daarop gerichte controle.

Het kan zijn dat u n.a.v. die brief nog wordt nagebeld door Mw Post voor aanvullende vragen of het advies om ook bloed te laten afnemen (bv voor cholesterol en nierfunctie). Naast Mw Post (POH-somatiek) houdt ook een van onze assistentes, Nanja Vlastuin zich hiermee bezig.

Als u van plan bent om uw huisarts te vragen uw bloeddruk ‘even op te nemen’, dan vragen wij u daarvoor echt even de tijd te nemen. Dus niet als tweede vraag bij een andere contactreden. Er moet hierover namelijk het een en ander worden ingevoerd in uw dossier.

Dit alles heeft als doel de zorg rondom hart en vaatziekten meer structuur te geven en hopelijk ook een betere kwaliteit.

Dank voor uw medewerking.

Team De Linde

Bookmark the permalink.

Comments are closed.