Praktijkaccreditering

Praktijkaccreditering

Huisartsenpraktijk ‘de Linde’ is in december 2013 gestart met praktijkaccreditering. Dit is een proces waarbij in periodes van drie jaar het reilen en zeilen van de praktijk wordt geanalyseerd en waar nodig verbeterd. Als wij voldoen aan bepaalde eisen krijgt de praktijk het keurmerk ‘geaccrediteerde huisartsenpraktijk’. Dit staat garant voor kwalitatief goede huisartsenzorg.

Wat houdt dit nu precies in?

Van een huisarts mag u verwachten dat hij of zij goed naar u luistert en uw klachten serieus neemt en goed behandelt. Maar het is ook van belang dat de telefoon goed en op tijd wordt aangenomen, dat het instrumentarium goed gereinigd en gesteriliseerd wordt en dat er afspraken en protocollen zijn over omgang met vragen of klachten. Verder moet de bewaking van de medische gegevens voldoende zijn, terwijl die ook ten allen tijde inzichtelijk moeten zijn. Daarnaast is het van belang dat de huisarts uitdraagt wat de missie en visie van de praktijk is. Dit is een greep van de zaken waarnaar wordt gekeken binnen het proces van praktijkaccreditering. Waar nodig worden protocollen opgesteld of aangescherpt en procedures nog eens bekeken en geborgd.

Veel van deze processen vinden plaats achter de schermen. Hier en daar zal aan u als patient uw medewerking worden gevraagd, bijvoorbeeld bij het invullen van vragenlijsten over bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg zoals u die heeft ervaren. Wij zijn u zeer erkentelijk als u deze vragen wilt invullen, en weest u vooral kritisch, want daar kunnen wij weer van leren.

NB: de certificering die op termijn zal worden toegekend geldt alleen voor de reguliere zorg, en niet voor de ‘extra’s’ die in de praktijk worden aangeboden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de praktijkaccreditatie, dan kunt u deze aangeven bij onze praktijkondersteuner Carla Post.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.