Corona

In het kader van Corona hebben wij een aantal maatregelen genomen. Allereerst: Via www.thuisarts.nl (ihb deze corona-link ) kunt u veel praktische en goed gegronde informatie vinden over COVID-19.Op thuisarts.nl en op de website van het RIVM staat er veel actuele info over Corona.

Komt u NIET naar de praktijk, tenzij u een afspraak heeft na telefonisch contact met ons team. Heeft u koorts en luchtwegklachten, dan is het al helemaal niet wenselijk dat u naar de praktijk komt!! Het coronavirus wordt zoals intussen alom bekend, vooral overgedragen door hoesten, maar ook via de handen!

Ip doen wij zoveel mogelijk telefonisch. Bovendien voeren wij een zgn deurbeleid: alleen mensen met afspraken mogen naar binnen. Het afhalen van briefjes, recepten e.d. moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Uitstelbare, dus ‘reguliere zorg’ ( bijv ingreepjes, lab/bloedonderzoek, diabeteszorg, preventieve zorg hart- en vaatziekten) worden tot nader order uitgesteld. Dit geldt dus alleen voor zaken die i.p. kunnen wachten. 

Sinds enige tijd wordt centraal in Soest een zgn Isolatie spreekuur gehouden. Daar worden alleen patiënten gezien na contact met eigen huisarts!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.